Wiadomości

Magda Trusińska z naszego zespołu R&D otrzymała stypendium MEiN za znaczące osiągnięcia naukowe. Serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni!