Zapytanie ofertowe dot. usługi wykonania charakterystyki fizykochemicznej i funkcjonalnej wybranego surowca

10/11/2022

Spółka PROTEINrise rozpoczęła poszukiwanie wykonawcy na usługę wykonania charakterystyki fizykochemicznej i funkcjonalnej wybranego surowca (młóto browarniane) oraz produktów jego frakcjonowania, bogatych w białko. Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy planowanego do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu badawczo-rozwojowego, finansowanego w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Poniżej zamieszczamy dokumenty szczegółowo opisujące przedmiot zamówienia, termin realizacji zamówienia oraz kryteria oceny ofert.
Zapraszamy zainteresowane strony do składania ofert.

Termin składania ofert

Termin składania ofert określiliśmy na dwa tygodnie kalendarzowe od 10 listopada 2022 r., w związku z czym prosimy o przesłanie oferty najpóźniej do dnia 24 listopada 2022 r.

Dokumenty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinni Państwo przesłać:
  • Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu typu „wiedza i doświadczenie”,
  • Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu typu „osoby zdolne do wykonania zamówienia”,
  • Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu typu „potencjał techniczny”,
  • Załącznik nr 5. Oświadczenie powiązania.

Wszystkie pliki są dostępne do pobrania pod tym linkiem

W przypadku pytań prosimy o kontakt po adresem: rkunicki@proteinrise.com

Wybór oferty

W wyniku postępowania została wybrana oferta:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Oferta uzyskała 100 pkt.

Łączna cena zaoferowana przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniosła 203 660,16 zł netto (250 502,00 zł brutto).